Dr.Öğr.Üyesi
Ebru Özlem BİLGİN
Birim
Turizm ve Otel İşletmeciliği